Aktualnie wszczęte przewody doktorskie i postępowania habilitacyjne

Doktor Nauk Biologicznych

Mgr Sylwia Pospuła

  • Wszczęcie przewodu doktorskiego: 28 stycznia 2019 r
  • Promotor: dr hab. Jarosław Wilczyński
  • Promotor pomocniczy: dr Michał Wojenka

Mgr Maciej Kociński

Mgr Anna Paśnik

Mgr Agata Żmuda

  • Wszczęcie przewodu doktorskiego: 12 marca 2019 r
  • Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Bocheński
  • Promotor pomocniczy: dr Mateusz Ledwoń

Mgr Michał Kolasa

Mgr Tomasz Figarski

Mgr Kornelia Skibińska

Mgr Natalia Sawka

Mgr Agata Lis

Doktor Habilitowany Nauk Biologicznych

Dr Dominika Chmołowska

Dr Georgios Georgalis

Dr Katarzyna Kopeć

Dr Mateusz Ledwoń

Dr Kornelia Skibińska

Dr Aneta Arct

Dr Daniel Stec

Dr Krzysztof Miler

Dr Dawid Moroń

Dr Łukasz Przybyłowicz

Dr Szymon Śniegula

Dr Wojciech Solarz

Dr Beata Grzywacz

Dr Aleksandra Biedrzycka

Dr Jarosław Wilczyński

Dr Tomasz Postawa

Dr Daniel Kubisz

Dr Krzysztof Stefaniak

Dr Julia Shrubovych

Dr Łukasz Kajtoch

Dr Tomasz Sulej

Dr Sebastian Tarcz

Dr Łucja Fostowicz-Frelik