Aktualnie wszczęte przewody doktorskie i postępowania habilitacyjne

Doktor Nauk Biologicznych

Mgr Tomasz Figarski

  • Otwarcie przewodu doktorskiego: 26 października 2015
  • Promotor: dr hab. Lukasz Kajtoch

Mgr Kornelia Skibińska

Mgr Natalia Sawka

Mgr Agata Lis

Doktor Habilitowany Nauk Biologicznych

Dr Tomasz Postawa

Dr Daniel Kubisz

Dr Krzysztof Stefaniak

Dr Julia Shrubovych

Dr Łukasz Kajtoch

Dr Tomasz Sulej

Dr Sebastian Tarcz

Dr Łucja Fostowicz-Frelik