Aktualnie wszczęte przewody doktorskie i postępowania habilitacyjne

Doktor Nauk Biologicznych

Mgr Michał Kolasa

  • Wszczęcie przewodu doktorskiego: 23 października 2017
  • Promotor: dr hab. Łukasz Kajtoch
  • Promotor pomocniczy: dr Miłosz Mazur

Mgr Tomasz Figarski

Mgr Kornelia Skibińska

Mgr Natalia Sawka

Mgr Agata Lis

Doktor Habilitowany Nauk Biologicznych

Dr Beata Grzywacz

Dr Aleksandra Biedrzycka

Dr Jarosław Wilczyński

Dr Tomasz Postawa

Dr Daniel Kubisz

Dr Krzysztof Stefaniak

Dr Julia Shrubovych

Dr Łukasz Kajtoch

Dr Tomasz Sulej

Dr Sebastian Tarcz

Dr Łucja Fostowicz-Frelik