Działy Administracji

Kierownik Administracji

Stanisława Knapik

(48 12) 422 19 01 w. 21

Zamówienia Publiczne

Lidia Swat

(48 12) 422 19 01 w. 51

Kadry i Płace

Grażyna Dudek

(48 12) 422 19 01 w. 22

Zaopatrzenie

Krzysztof Morawiec

(48 12) 422 19 01 w. 21

Archiwum

Beata Babicz

(48 12) 422 19 01 w. 38

Administrator IT

Dariusz Kostia

(48 12) 422 19 01 w. 44

Księgowość

Główny Księgowy

Mirosława Szczur

(48 12) 422 19 01 w. 30

po. Z-cy Głównego Księgowego

Marta Walasik

(48 12) 422 19 01 w. 23

Księgowa

Katarzyna Kuc-Antkiewicz

(48 12) 422 19 01 w. 23

Dział obsługi badań

Specjalista ds. organizacji rozwoju badań naukowych

Danuta Grabowska

(48 12) 422 19 01 w. 52