Lista członków Rady Naukowej
Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk
kadencja 2019-2022

Dr hab. Sebastian Tarcz, Prof. ISEZ – Dyrektor
Prof. dr hab. Zbigniew M. Bocheński – Z-ca Dyrektora ds. Naukowych
Samodzielni pracownicy naukowi ISEZ PAN
Dr hab. Łukasz Kajtoch, Prof. ISEZ
Prof. dr hab. Ewa Krzemińska
Prof. dr hab. Wiesław Krzemiński
Dr hab. Daniel Kubisz, Prof. ISEZ
Prof. dr hab. Anna Maryańska-Nadachowska
Prof. dr hab. Adam Nadachowski
Dr hab. Grzegorz Paśnik, Prof. ISEZ
Dr hab. Tomasz Postawa, Prof. ISEZ
Dr hab. Julia Shrubovych, Prof. ISEZ
Prof. dr hab. Zbigniew Szyndlar
Prof. dr hab. Elżbieta Warchałowska-Śliwa
Prof. dr hab. Wanda M. Weiner
Dr hab. Jarosław Wilczyński, Prof. ISEZ
Dr hab. Piotr Wojtal, Prof. ISEZ
Członkowie Akademii wskazani do udziału w pracach Rady Przez Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN
Prof. dr hab. Szczepan Biliński - członek rzeczywisty PAN
Prof. dr hab. Jerzy Dzik - członek rzeczywisty PAN
Prof. dr hab. Henryk Okarma - członek korespondent PAN
Osoby spoza ISEZ PAN wybrane przez samodzielnych pracowników naukowych ISEZ PAN
Prof. dr hab. Jacek Dabert
Prof. dr hab. Dariusz Iwan
Prof. dr hab. Barbara Rzebik-Kowalska
Dr hab. Dorota Lachowska-Cierlik
Prof. dr hab Joanna Mąkol
Dr hab. Piotr Skórka, Prof. IOP
Prof. dr hab. Krzysztof Szpila
Prof. dr hab. Jacek Metody Szymura
Prof. dr hab. Mieczysław Wolsan
Prof. dr hab. Michał Woyciechowski
Przedstawiciele młodszych pracowników naukowych ISEZ PAN
Dr Kornelia Skibińska
Dr Natalia Starzyk
Przedstawiciel doktorantów
Mgr Sylwia Pospuła-Wędzicha