Rada Naukowa (Kadencja 2015 – 2018)

Przewodniczący
Dr hab. Dariusz Iwan Muzeum i Instytut Zoologi PAN
Wiceprzewodniczący
Prof. dr hab. Adam Nadachowski Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN
Prof. dr hab. Michał Woyciechowski Uniwersytet Jagielloński
Sekretarz
Prof dr hab. Elżbieta Warchałowska-Śliwa Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN
Członkowie Rady
Prof. dr hab. Szczepan Biliński Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab. Zbigniew M. Bocheński Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN
Prof. dr hab. Wiesław Bogdanowicz Muzeum i Instytut Zoologi PAN
Prof. dr hab. Jacek Dabert Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Zbigniew Głowaciński Instytut Ochrony Przyrody PAN
Prof. dr hab. Aleksander Herczek Uniwersytet Śląski w Katowicach
Prof. dr hab. Andrzej Kaczanowski Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Ewa Krzemińska Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN
Prof. dr hab. Wiesław Krzemiński Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN
Dr hab. Dorota Lachowska-Cierlik Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab. Joanna Mąkoł Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Prof. dr hab. Anna Maryańska-Nadachowska Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN
Prof. dr hab. Henryk Okarma Instytut Ochrony Przyrody PAN
Dr hab. Grzegorz Paśnik Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN
Dr hab. Małgorzata Prajer Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN
Prof. dr hab. Ewa Przyboś-Razowska Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN
Prof. dr hab. Barbara Rzebik-Kowalska Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN
Mgr Kornelia Skibińska Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN
Dr Natalia Starzyk Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN
Dr hab. Ewa Stworzewicz Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN
Prof. dr hab. Jacek Metody Szymura Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab. Zbigniew Szyndlar Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN
Dr hab. Sebastian Tarcz Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN
Dr hab. Teresa Tomek Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN
Prof. dr hab. Wanda Weiner Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN
Dr Jarosław Wilczyński Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN
Dr hab.Piotr Wojtal Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN
Prof. dr hab. Mieczysław Wolsan Muzeum i Instytut Zoologii PAN