Dział Zbiorów

Dział Zbiorów jest jednostką organizacyjną powołaną do sprawowania kompleksowej opieki nad zbiorami ISEZ. Zajmuje się ich uzupełnianiem, ewidencjonowaniem, konserwowaniem i udostępnianiem. Opiekę nad zbiorami naukowymi sprawują kustosze z wieloletnim doświadczeniem w pracy muzealnej. Każda z części kolekcji posiada wyznaczonego spośród pracowników naukowych Instytutu opiekuna merytorycznego, będącego często jedynym w kraju specjalistą od danej grupy zwierząt.

W sprawach związanych z udostępnianiem zbiorów (wypożyczenia, korzystanie z kolekcji) prosimy porozumieć się z podanymi niżej kustoszami działów lub z kierownikiem Działu Zbiorów.

Kierownik

Daniel Kubisz

(48 12) 422 89 37 w. 25

Kustosze

Bezkręgowce (Invertebrata):

Łukasz Przybyłowicz [błonkówki, motyle (Hymenoptera, Lepidoptera)]

(48 12) 431 19 63 w. 31

Daniel Kubisz [chrząszcze (Coleoptera)]

(48 12) 422 89 37 w. 25

Andrzej Palaczyk [pozostałe bezkręgowce]

(48 12) 422 89 37 w. 25

Aneta Garbula [kopalne bezkręgowce (inkluzje bursztynowe, inne skamieniałości), zbiory geologiczne, zbiory wystawiennicze]

(48 12) 422 89 37 w. 19

Kręgowce (Vertebrata):

Krzysztof Wertz [ptaki (Aves) (kopalne i współczesne)]

(48 12) 422 80 00 w. 36

Grzegorz Lipecki [płazy, gady, ssaki (Amphibia, Reptilia, Mammalia) (kopalne i współczesne)]

(48 12) 422 80 00 w. 36

Barbara Miękina [ryby, ssaki (Pisces, Mammalia) (kopalne i współczesne)]

(48 12) 422 80 00 w. 36