Studium Doktoranckie Nauk Przyrodniczych Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Studia doktoranckie prowadzone są wspólnie przez Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN oraz Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN.
W kształceniu doktorantów uczestniczą również: Instytutu Fizjologii Roślin PAN oraz Instytut Ochrony Przyrody PAN.

Studia doktoranckie umożliwiają uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk biologicznych w zakresie biologii.

GŁÓWNE KIERUNKI BADAWCZE MOŻLIWE DO REALIZOWANIA W RAMACH STUDIÓW W ISEZ PAN (opiekunów naukowych należy poszukiwać wśród pracowników naukowych instytutu zgodnie ze specyfiką badań przez nich realizowanych):

Szczegółowe  informacje o Studium można uzyskać w siedzibie administracyjnej Studium:

Kierownik Rady Studium Doktoranckiego

Dr hab. Grażyna Szarek-Łukaszewska

12 424 17 06

Opiekun doktorantów w ISEZ PAN

Dr hab. Łukasz Kajtoch

12 422 80 00 w. 29