Studium Doktoranckie Nauk Przyrodniczych PAN

Studia doktoranckie prowadzone są wspólnie przez Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN oraz Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN.
W kształceniu doktorantów uczestniczą również: Instytutu Fizjologii Roślin PAN oraz Instytut Ochrony Przyrody PAN.

Studia doktoranckie umożliwiają uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk biologicznych w zakresie biologii.

Szczegółowe  informacje o Studium można uzyskać w siedzibie administracyjnej Studium:

Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk

www.botany.pl

ul. Lubicz 46

31-512,Kraków

Kierownik Rady Studium Doktoranckiego

Dr hab. Grażyna Szarek-Łukaszewska

12 424 17 06