Studium Doktoranckie Nauk Przyrodniczych Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Studia doktoranckie prowadzone są wspólnie przez Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN oraz Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN. W kształceniu doktorantów uczestniczą również: Instytut Fizjologii Roślin in. F. Górskiego PAN oraz Instytut Ochrony Przyrody PAN. Studia doktoranckie umożliwiają uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk biologicznych w zakresie biologii. doktoranckie zostanie zamknięte z końcem 2023 r. w związku ze zmianami w prawie dotyczącym nauki i szkolnictwa wyższego wprowadzonymi w 2018 r.

Główne kierunki badawcze, które były możliwe do realizowania w ramach Studium w ISEZ PAN obejmują szeroko pojętą tematykę dotyczącą:

Szczegółowe  informacje o Studium można uzyskać w siedzibie administracyjnej Studium:

Kierownik Rady Studium Doktoranckiego

Dr hab. Grażyna Szarek-Łukaszewska

Tel.: +4812 4241 706

Opiekun doktorantów w ISEZ PAN i przewodniczący Komisji Doktorskiej Rady Naukowej ISEZ PAN do spraw postępowań doktorskich

Dr hab. Łukasz Kajtoch

Tel: 12 422 80 00 w. 29

Ważne dokumenty