Dyrekcja

Dyrektor

Sebastian Tarcz

(12) 422 19 01

Z-ca Dyrektora ds. Naukowych

Zbigniew M. Bocheński

(12) 422 19 01