Czaszka mamuta Mammuthus primigenius z Bzianki koło Rzeszowa

Czaszka mamuta

Czaszka z Bzianki koło Rzeszowa została odkryta w roku 1851, a pierwsze doniesienie na jej temat oraz okoliczności odkrycia przedstawił Franz v. Hauer w tym samym roku. Jest jednym ze starszych okazów w kolekcji Instytutu. Wzmianki o czaszce mamuta z Bzianki można znaleźć w publikacjach z początku XX wieku. Dokładne opisy znaleziska zostały przedstawione w pracy Kulczyckiego z 1955 roku o szczątkach mamutów z południa Polski. W artykule z 1980 r. prof. Kubiak, zamieszcza dokładny opis czaszki oraz wyniki datowań radiowęglowych metodą konwencjonalną. Przez długi czas czaszka z Bianki była najmłodszym znaleziskiem mamuta z obszaru Polski. Jednak przeprowadzony na szeroką skalę w ramach realizowanego w ISEZ projektu badawczego program datowań szczątków mamutów pozbawił ją tego „tytułu”. Datowania radiowęglowe wykonane metodą AMS w Poznańskim Laboratorium Radiowęglowym potwierdziły wiek czaszki mamuta z Bzianki na około 14000 tysięcy lat.