Mgr Sylwia Pospuła

pospula@isez.pan.krakow.pl

Główne zainteresowania badawcze

Archeozoologia szczątków ssaków ze stanowisk datowanych od neolitu do wczesnego średniowiecza.

Określanie sezonu śmierci zwierząt kopalnych.

Aktualna działalność badawcza

Zobacz/pobierz listę publikacji (PDF)

Lista publikacji