Mgr Michał Kolasa

kolasa@isez.pan.krakow.pl

Główne zainteresowania badawcze

Systematyka, filogeneza, filogeografia, ekologia molekularna, genetyka populacyjna bezkręgowców.

Ewolucja adaptacji fizjologicznych.

Wpływ pokrewieństwa na zachowania altruistyczne w populacji.

Aktualna działalność badawcza