Mgr Maciej Kociński

kocinski@isez.pan.krakow.pl

Główne zainteresowania badawcze

Aktualna działalność badawcza.