Dr hab. Grzegorz Paśnik

pasnik@isez.pan.krakow.pl

Główne zainteresowania badawcze

Systematyka, filogeneza i biogeografia Collembola.

Ekologia fauny glebowej: różnorodność i interakcje organizmów glebowych (głównie Collembola) z ich otoczeniem; wpływ działalności człowieka i zmian klimatu na różnorodność fauny glebowej.

Aktualna działalność badawcza

Zobacz/pobierz listę publikacji (PDF)

Lista publikacji