Prof. dr hab. Adam Nadachowski

nadachowski@isez.pan.krakow.pl

Główne zainteresowania badawcze

Paleobiologia kręgowców, biostratygrafia i wymieranie w czwartorzędzie, archeozoologia, paleoekologia, teriologia.

Aktualna działalność badawcza

Zobacz/pobierz listę publikacji (PDF)

Lista publikacji