Wizyta Pary Książęcej z Japonii

W sobotę 29 czerwca 2019 r. Muzeum Przyrodnicze Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk miało zaszczyt gościć następcę tronu Japonii – księcia Akishino z małżonką księżną Kiko.
Dostojni Goście zobaczyli ekspozycję przedstawiającą kopalne szczątki wymarłych zwierząt należących do tzw. megafauny plejstoceńskiej, w tym jedynego na świecie zachowanego w całości, wraz ze skórą i tkankami miękkimi nosorożca włochatego (Coelodonta antiquitatis) liczącego ok. 30 tysięcy lat. Ponadto, Parze Książęcej zaprezentowano ekspozycję dotyczącą Stanowiska Kraków Spadzista, będącego jednym z najważniejszych stanowisk archeologicznych w Europie i na świecie pod względem ilości nagromadzonych kości i zębów mamuta (Mammuthus primigenius). Powstałe około 25 tysięcy lat temu jest dla archeologów także jednym z najważniejszych stanowisk kultury graweckiej w Europie.
Z uwagi na wykształcenie księcia Akishino, wizyta wyjątkowych Gości była dla naszego muzeum szczególnym wyróżnieniem. Z tego powodu Para Książęca otrzymała w prezencie książkę zawierającą pierwsze naukowe opracowanie dotyczące nosorożca włochatego, znajdującego się w Muzeum Przyrodniczym ISEZ PAN.