Prof. dr hab. Wacław Szymczakowski (1932 – )

Wacław Szymczakowski był pracownikiem naukowym naszej jednostki od 1954 roku do przejścia na emeryturę w 1981.

Koleopterolog – wybitny specjalista w zakresie chrząszczy z rodziny Catopidae.

Lista publikacji