Prof. dr hab. Zofia Komala (1930 – )

Zofia Komala zaczęła studiować farmację w Akademii Medycznej w Krakowie (przed 1939 i od 1990 część Uniwersytetu Jagiellońskiego). Równocześnie, jako bardzo utalentowanej studentce, zaoferowano posadę asystentki w Akademii.

Od 1957 do przejścia na emeryturę w 2000 była zatrudniona w Zakładzie Zoologii Doświadczalnej (od 1969 część Zakładu Zoologii Systematycznej i Doświadczalnej PAN, obecnie Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN).

Działalność naukowa dotyczyła faunistyki Paramecium oraz badania wpływu pestycydów na środowisko wodne. Opracowała test biologicznego do oceny skażenia wody.

Lista publikacji