Prof. dr hab. Zygmunt Bocheński (1935 – 2009)

Cała kariera naukowa Zygmunta Bocheńskiego była ściśle związana z naszą instytucją, gdzie został zatrudniony w 1959 roku. Od roku 1979 do 1981 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Jednostki, a w latach 1986-1987 był kierownikiem Zakładu Zoologii Kręgowców. Przeszedł na emeryturę w 2006.

Od roku 1985 do 2007 był Redaktorem Naczelnym Acta Zoologia Cracoviensia. Był jednym z założycieli sekcji ornitologicznej Polskiego Towarzystwa Zoologicznego i prezesem oddziału krakowskiego tej sekcji w latach 1974-1982. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Zygmunt Bocheński był aktywny w różnych obszarach ornitologii ale jego główne zainteresowania badawcze skupiały się na paleontologii ptaków.

Lista publikacji