Doc. dr hab. Stanisław Błeszyński (1927 – 1969)

Stanisław Błeszyński rozpoczął swoją karierę naukową w naszej instytucji w 1945 roku. W latach 1958-1967 był kierownikiem Pracowni Owadów (od 1960: Pracowni Bezkręgowców). W 1967 przeprowadził się do Niemiec, gdzie został zatrudniony w Zoologisches Forschungsinstitut und Museum Alexander Koenig w Bonn.

Stanisław Błeszyński był wybitnym specjalistą w zakresie podrodziny Crambinae (Lepidoptera: Pyralidae).

Lista publikacji