Prof. dr hab. Marian Młynarski (1926 – )

Cała kariera naukowa Mariana Młynarskiego związana była z naszą instytucją. Początkowo był woluntariuszem, a następnie od 1951 roku pracownikiem naukowym. Przeszedł na emeryturę w 1986. W latch 1960-1986 był Kierownikiem Zakładu Zoologii Kręgowców, a w latach 1965-1972 Zastępcą Dyrektora.

Był jednym z założycieli sekcji herpetologicznej Polskiego Towarzystwa Zoologicznego, od 1986 jego prezesem, a następnie członkiem honorowym. W 1983 wybrany na prezesa World Paleocheloniological Society. Konsultant Ministerstwa Ochrony Środowiska.

Marian Młynarski był aktywny w wielu obszarach herpetologii ale jego główne zainteresowania badawcze koncentrowały się na paleontologii żółwi.

Lista publikacji