Prof. dr hab. Maria Jordan (1922 – 2011)

Maria Jordan zaczęła swoją karierę naukową w 1947 r. na Wydziale Biologii i Embriologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1955 roku aż do przejścia na emeryturę w 1988 była pracownikiem naukowym w Zakładzie Zoologii Doświadczalnej PAN w Krakowie (będącego najpierw częścią Zakładu Zoologi Systematycznej i Doświadczalnej PAN a później Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN). Od 1976 do 1988 kierowała Zakładem Zoologii Doświadczalnej.

W latach 1976-1987 Redaktor Naczelny Folia Biologia (Kraków).

Jej działalność naukowa koncentrowała się na trzech obszarach: regeneracji centralnego układu nerwowego płazów; kariologii ssaków (w tym człowieka) i owadów; wpływie pestycydów na środowisko.

In memoriam