Prof. dr Kazimierz Kowalski (1925 – 2007)

Od roku 1948 do 1954 zatrudniony w Zakładzie Psychologii i Etologii Zwierząt UJ, a następnie w latach 1955-1978 oraz 1983-1988 w Zakładzie Zoologii Systematycznej i Doświadczalnej PAN (później Instytucie Systematyki i Ewolucji PAN). 1960-1978 oraz 1986-1988 Dyrektor Jednostki. 1978-1982 profesor zoologii na University of Oran, Algeria.

Od roku 1971 członek korespondent , a następnie od 1986 roku członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk. Członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności, w latach 1994-2000 Prezes PAU.

Kazimierz Kowalski zajmował się ssakami, zwłaszcza paleontologią drobnych ssaków. Prowadził badania nad faunistyką, zoogeografią i tafonomią gryzoni.

Lista publikacji