Prof. Dr h.c. Jan Wacław Stach (1877 – 1975)

Zanim zaczął swoją karierę naukową w 1919, Jan W. Stach był nauczycielem w szkole. W latach 1919-1939 oraz 1945-1953 był Kierownikiem Muzeum Fizjograficznego (później Muzeum Przyrodniczego). Od roku 1953 do 1960 Dyrektor Jednostki (wówczas Krakowskiego Oddziału Instytutu Zoologii PAN w Warszawie). Przeszedł na emeryturę w 1960.

W roku 1923 został członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie a w roku 1945 członkiem czynny PAU. Od roku 1958 członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk.

W połowie XX w. Jan W. Stach był „osobą numer jeden” na świecie wśród specjalistów zajmujących się Apterygota (zwłaszcza Collembola). Zajmował się również paleontologią ssaków, zwłaszcza drapieżnymi z Neogenu.