Prof. dr hab. Henryk Kubiak (1933 – )

Henryk Kubiak był pracownikiem naukowym w Zakładzie Zoologii Systematycznej i Doświadczalnej PAN a później Instytucie Systematyki i Ewolucji PAN od 1960 roku aż do przejścia na emeryturę w 2003 r.

Zajmuje się paleontologią słoni i nosorożców. Brał udział m.in. w pracach badawczych nad „nosorożcem ze Staruni” oraz szczątkami mamutów ze stanowiska łowców mamutów – Kraków ulica Spadzista.

Lista publikacji