Prof. dr hab. Halina Kościuszko (1934 – 2015)

Od 1954 roku aż do przejścia na emeryturę w roku 2002 Halina Kościuszko pracowała w Zakładzie Zoologii Doświadczalnej (od 1969 część Zakładu Zoologii Systematycznej i Doświadczalnej PAN, obecnie Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN). W latach 1988 -2002 była kierownikiem Zakładu Zoologii Doświadczalnej.

Od roku 1989 do 2013 pełniła funkcję Redaktora Naczelnego Folia Biologia (Kraków).

Zainteresowania badawcze Haliny Kościuszko koncentrowały się wokół faunistyki, genetyki, cytofizjologii i cyklu komórkowego Paramecium aurelia (Ciliophora, Protista).

In memoriam

Lista publikacji