Prof. dr hab. Adam Krzanowski (1920 – 1994)

Adam Krzanowski w latach 1951–1962 pracował jako adiunkt w stacji terenowej PAN w Puławach. Poczynając od 1962 roku aż do przejścia na emeryturę w 1985 był pracownikiem naukowym w Zakładzie Zoologii Systematycznej i Doświadczalnej PAN (później Instytucie Systematyki i Ewolucji PAN) w Krakowie.

Jego aktywność naukowa skupiała się na kilku polach: ornitologii, ekologii oraz chiropterologii – tej ostatniej poświecił najwięcej czasu i energii. Należał w owym czasie do najwybitniejszych chiropterologów w Polsce i był szeroko znany w kręgach naukowych za granicą.

Wspomnienie