Zdjęcia szkunera "Janek Krasicki" (360 m2 żagli) należą do rzadkości. Być może brak popularności - szczególnie w porównaniu ze sławnym bliźniakiem "Zewem Morza" - zawdzięczał, przynajmniej po części, swojej niefortunnej nazwie. Zdjęcia pokazane w tej galerii zostały wykonane w trakcie rejsu po Bałtyku zorganizowanego przez Akademicki Związek Sportowy w 1974 r. Jacht, dowodzony przez kapitana Jana Ludwiga, wyszedł z Gdyni 21 września i - po wejściu po portów w Stralsundzie i Ustce - wrócił do Gdyni 29 września. Dla mnie był to pierwszy rejs morski, dla jachtu - był to niestety rejs ostatni.
Karta rejsu...
Photographs of the Polish schooner "Janek Krasicki" (sails of 360 sq metres) are actual rarities. The photos presented below were taken during her voyage on the Baltic Sea in 1974, under charter to the Polish Students' Sport Association. The yacht, under the command of captain Jan Ludwig, left Gdynia on the 21st of September and, after visiting Stralsund and Ustka, came back to Gdynia on the 29th of September. It was my first yacht cruise on high seas. Unfortunately, at the same time it was the last cruise of this magnificent schooner.