Main Page 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Zdjęcie poniżej zostało wykonane 29 stycznia 1976 r. w Kanale Kilońskim. Nasz Star, wyjęty z ładowni na pokład, jest gotowy do wyładunku. Nastąpi to następnego dnia w Gdyni.

Na ostatniej fotografii - znowu w Caracas po wielu latach. Zdjęcie zostało wykonane w maju 1997 roku.

PUBLIKACJE:

Lohman (1976) Od Wenezueli do Peru

Miskowiec (1976) Spacer na Machu Picchu

Krzemiński (1977) Skorpiony Wenezueli

Sura (1978) Gady Wenezueli

Rafiński (1979) Nad Jeziorem królów

Micherdziński & Lukoschus (1980) Rhinoseius rafinskii

PAP (2005) Wspomnienie o wyprawie

The photo below was taken on the 29th of January, 1976, in the Kiel Canal. Our truck, moved from the hold to the deck, is ready for unloading. It would be done on the next day, in the port of Gdynia.

On the last photo: again in Venezuela after many years. The photo was taken in Caracas in May of 1997.