Main Page 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Prawie wszystkie zdjęcia pokazane w galerii "Venezuela 1975" zostały wykonane aparatem fotograficznym Praktica L z obiektywem Zeiss Pancolar 1,8/50. Nieliczne zdjęcia wykonano z użyciem teleobiektywu Pentacon 4/200. Zdjęcia z Machu Picchu w Peru wykonano aparatem Zenit E z obiektywem Helios-44 2/58. Wszystkie zdjęcia są przeźroczami utrwalonymi na błonach ORWO-Chrom UT 18. Filmy zostały wywołane w Centralnym Laboratorium Fotograficznym w Bydgoszczy w latach 1975 oraz 1976.

Przeźrocza zostały zeskanowane na początku 2005 roku (po prawie 30 latach od ich wywołania!) w formacie TIFF w skali 1:1 przy rozdzielczości 3200dpi. Użyto skanera Epson Perfection 3200 Photo. Skany poddano dalszej obróbce (przede wszystkim usuwanie zanieczyszczeń) w programie graficznym Corel PhotoPaint (v. 7 & 11) i zapisano w formacie JPEG. Rozdzielczość pokazanych w galerii zdjęć została oczywiście znacznie zredukowana w porównaniu z oryginałami.

Virtually all photos shown in the gallery "Venezuela 1975" were taken with the use of the camera Praktica L with the lens Zeiss Pancolar 1.8/50. Few photos were taken with the telephoto lens Pentacon 4/200. The pictures from Machu Picchu in Peru were taken with the camera Zenit E with the lens Helios-44 2/58. All original photos are colour slides taken on ORWO-Chrom UT 18 film and then developed in the Central Photographic Laboratory in Bydgoszcz in 1975 and 1976.

In the beginning of 2005 (after almost 30 years after the development!), the original slides were scanned using the scanner Epson Perfection 3200 Photo, in TIFF format, at a resolution of 3200 dpi. Then the scans were retouched with the use of the graphic program Corel PhotoPaint (v. 7 & 11) and saved in JPEG format. The resolution of the photos shown in the present gallery is obviously considerably reduced in comparison with the originals.