Mgr Sylwia Pospuła-Wędzicha

wedzicha@isez.pan.krakow.pl

Główne zainteresowania badawcze

Archeozoologia szczątków ssaków ze stanowisk datowanych od neolitu do wczesnego średniowiecza.

Aktualna działalność badawcza