Dr Barbara Miękina

miekina@isez.pan.krakow.pl

Główne zainteresowania badawcze

Systematyka, paleontologia, ewolucja i tafonomia gryzoni.

Aktualna działalność badawcza

Zobacz/pobierz listę publikacji (PDF)

Lista publikacji