Home Page
Institute of Systematics & Evolution of Animals


Professors Emeriti
Born 27 March 1854 in Cracow.
Deceased 19 December 1919 in Cracow.

M.Sc.: 1877 • Jagiellonian Univ., Kraków
Doctor honoris causa: 1906 • Jagiellonian Univ., Kraków
Habilitation: 1909 • Jagiellonian Univ., Kraków
Title of Professor of Biology: 1919

The scientific career of Władysław Kulczyński was mostly connected with our institution. Scientific Secretary of the Physiographical Comission (1879-1919), custodian (since 1896) and head (1906-1919) of the Physiographical Museum of the Academy of Sciences and Letters.

Prof. W. Kulczynski
Władysław Kulczyński

1884 Correspondent Member of the Academy of Sciences and Letters in Kraków; 1912 its Full Member.

Since 1890 onward, Person Number One worldwide of the "Golden Age of Arachnology".

KULCZYŃSKI W. 1885. Pająki zebrane na Kamczatce przez Dra B. Dybowskiego. Araneae in Camtschadalia a Dre B. Dybowski collectae. Pamiętnik Akademii Umiejętności Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, 11: (1)-(60).

KULCZYŃSKI W. 1887. Przyczynek do tyrolskiej fauny pajęczaków. Symbola ad faunam Arachnoidarum Tirolensem. Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzeń Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Umiejętności, 16: 245-356.

[CHYZER C., KULCZYŃSKI W. 1891-1897. Araneae Hungariae secundum collectiones a Leone Becker pro parte perscrutatas, conscriptae a Cornelio Chyzer at Ladislao Kulczyński. Budapestini. Editio Academiae Scientiarum Hungaricae. 1: 1-168; 2/1: 1-151; 2/2: 145-366.

KULCZYŃSKI W. 1898. Symbola ad faunam Aranearum Austriae inferioris cognoscendam. Rozprawy Akademii Umiejętności Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, 36: 1-114.

KULCZYŃSKI W. 1899. Arachnoidea, opera Rev. E. Schmitz collecta in insulis Maderianis et in insulis Selvages dictis. Rozprawy Akademii Umiejętności Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, 36: 320-461.

KULCZYŃSKI W. 1901. Arachnoidea in Colonia Erythraea a Dre K.M. Levander collecta. Rozprawy Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Umiejętności, 41: 1-64.

KULCZYŃSKI W. 19O5-1915. Fragmenta Arachnologica, I-XVIII. Bulletin international de l'Académie des Sciences de Cracovie, 1904: 533-567, 668; 1905; 231-250, 430-440; 1906: 417-476; 1907: 570-596; 1908: 49-86; 1909: 427-472, 667-687; 1911: 12-75; 1914: 897-942.

KULCZYŃSKI W. 1908. Araneae et Oribatidae expeditionum rossicarum in insulas Novo-Sibiricas annis 1885-1886 et 1900-1903 susceptarum. Mémmoires de l'Académie Impériale des Sciences de St. Pétersbourg., 18: 1-97.

KULCZYŃSKI W. 1908-1911. Symbola ad faunam Aranearum Javae et Sumatrae cognoscendam. Bulletin international de l'Académie des Sciences de Cracovie, Cl. math. nat., 1908: 527-581, 1911: 451-496.

KULCZYŃSKI W. 1911. Spinnen aus Nord-Neu-Guinea. [&] Spinnen aus Süd-Neu-Guinea. [In:] Nova Guinea. Zoologie. Leiden, T. V/IV: 423-518; T. IX/II: 109-148.

KAWECKI Z. 1987. Kulczyński Władysław Jan. In: S. FELIKSIAK (ed.): Słownik biologów polskich. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa. Pp. 312-313.