Ikonografia chrząszczy Aphodiinae

Na sesji plenarnej Wydziału Nauk Biologicznych PAN, która odbyła się w dniu 25 listopada 2010 wyróżniono cykl monografii (pierwsze 3 tomy wydane przez ISEZ PAN w latach 2007–2009) chrząszczy z podrodziny Aphodiinae autorstwa dr Zdzisławy Stebnickiej. W 2011 roku ukazała się czwarta część pt. „Aegialiini and Eremazini of the World (Coleoptera: Scarabaeidae) Iconography”. Opracowania są podsumowaniem wieloletnich badań nad fauną glebowych chrząszczy Aphodiinae (Scarabaeidae – żukowate) świata, ze szczególnym uwzględnieniem fauny australijskiej i neotropikalnej. Badania dotyczyły morfologii, biogeografii oraz pokrewieństw w poszczególnych rodzajach i plemionach. Były prowadzone na okazach typowych gromadzonych w muzeach z całego świata. Przedstawione wyniki zawierają także dane dotyczące biologii czy czasu występowania. Wszystkie tomy zawierają pełną dokumentację opisową poszczególnych gatunków oraz znakomitej jakości zdjęcia wszystkich omawianych taksonów. Kształt segmentów czułków, kolce i ostrogi na nogach, owłosienie tułowia, i aparaty genitalne samców. Poniższe zdjęcia pokazują w jak dobrym stanie mogą zostać zachowane struktury anatomiczne: